முதலில் பிரண்டன் மெக்கல்லம் இப்போது முகமத் ரிஸ்வான். இவர்கள் இருவர் மட்டுமே அந்த சாதனைக்கு உரியவர்கள்

பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த முகமத் ரிஸ்வான் ஆட்ட நாயனாக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

Read More